Huurovereenkomsten voor twee jaar bij middenstandsbedrijfsruimte

Bij huurovereenkomsten voor zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte, is het wettelijk uitgangspunt dat partijen een huurovereenkomst aangaan voor de duur van 5 + 5 jaar. Gezien de onzekere economische omstandigheden is een eerste huurperiode van 5 jaar wellicht te lang.

Huurovereenkomst voor 2 jaar

Artikel 7:301 BW biedt voor die gevallen de mogelijkheid om een huurovereenkomst van maximaal twee jaar aan te gaan, welke eindigt na afloop van de overeengekomen duur zonder verplichte opzeggingsformaliteiten. Toepassing van deze bepaling kan in de praktijk handig zijn, bijvoorbeeld indien de huurder gedurende twee jaar wil onderzoeken of het uitoefenen van zijn bedrijf in het gehuurde levensvatbaar is of indien de verhuurder het pand slechts gedurende korte tijd voor de verhuur beschikbaar wil stellen. Duurt het gebruik namelijk langer dan twee jaar, dan geldt, behoudens bijzondere omstandigheden, van rechtswege een overeenkomst voor vijf jaar, waarop de artikelen 7:290 BW e.v. (inclusief opzeggingsformaliteiten!) van toepassing zijn. De reeds verstreken twee jaren worden dan wel in mindering gebracht, zodat in die gevallen sprake is van een 2+3+5 jaar durende huurovereenkomst.