Berichten

WOZ waarde te laag? Dan geen beroep mogelijk!

Gemeentelijke taxaties van consumentenwoningen, ten behoeve…