Berichten

Kernvoorwaarden verzekeringsovereenkomst: wilsovereenstemming voor toepasselijkheid vereist

Het Hof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigde onlangs een uitspraak…

Schending zorgplicht tussenpersoon maar geen aansprakelijkheid

Het zal niet voor het eerst zijn dat zich schade voordoet waarvoor…

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

Uitleg van AV en het buiten toepassing laten van wapenclausule

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs een opvallende uitspraak…

Maak kennis met VAST: een nieuwe online informatiebron

Vanaf 15 januari is de online-uitgave VAST in de lucht. VAST,…

Verzekeren van kunst: naar een niet-verzekermodel bij bruikleen van de rijkscollectie?

De ‘spijker-tot-spijker’ verzekering Wanneer een museum…

Afwijzing verzekeringsdekking door bestemmingswijziging

Hof Den Haag 19 juli 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:2951 Deze uitspraak…