Berichten

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

De Hoge Raad over de mededelingsplicht bij levensverzekering

De mededelingsplicht bij verzekering Voor het aangaan van…