Berichten

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd: een nieuwe vorm van flexibiliteit

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet werken na de…

Pensioenontslagbeding niet langer gebruiken?

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen niet zonder…