Berichten

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

De Hoge Raad over de mededelingsplicht bij levensverzekering

De mededelingsplicht bij verzekering Voor het aangaan van…

De Hoge Raad over opzettelijke misleiding

Hoge Raad 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507  Op de aspirant-verzekeringnemer…

Beroep van verzekeraar op uitsluiting toegestaan

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4487 Deze…