Berichten

Tussenpersoon aansprakelijk voor afsluiten verkeerde AOV

In deze KiFiD-uitspraak houdt klager zijn tussenpersoon aansprakelijk…

Diefstal ‘De Lentetuin’: wie is aansprakelijk?

In de nacht van 30 maart 2020 werd uit het Singer Museum in…

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

Uitleg van AV en het buiten toepassing laten van wapenclausule

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs een opvallende uitspraak…

Maak kennis met VAST: een nieuwe online informatiebron

Vanaf 15 januari is de online-uitgave VAST in de lucht. VAST,…

De Hoge Raad over de mededelingsplicht bij levensverzekering

De mededelingsplicht bij verzekering Voor het aangaan van…