Ruimtelijk bestuursrecht

Ruimtelijk bestuursrecht is het rechtsgebied dat gaat over de inrichting van Nederland. Ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling zijn voor u als ondernemer van groot belang. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een project of gebouw, of als aandachtspunt voor de verdere groei of het behoud van uw bedrijf.

Pact advocaten adviseert en ondersteunt u, zowel voorafgaand aan als tijdens planologische ontwikkelingen, over de kansen en mogelijkheden die deze ontwikkelingen voor u als ondernemer met zich brengen.

De bouw- en gebruiksmogelijkheden van het de ruimte in Nederland zijn vastgelegd in bestemmingsplannen. Voor uw bouw-of transformatieproject kan het noodzakelijk zijn dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor bouwen of gebruiken van grondgebied in afwijking van het bestemmingsplan.

Pact advocaten begeleidt u tijdens die procedure. Daarbij hebben onze advocaten niet alleen oog voor de formele kant van een aanvraag maar ook zorgen zij ook voor een goede begeleiding van de contacten met de gemeente en overige betrokken partijen. Pact advocaten werkt daarbij samen met onder meer adviesbureaus die u bijstaan bij het opstellen van de noodzakelijke (ruimtelijke) onderbouwing voor uw ontwikkeling.

Pact advocaten bewaakt voor u de juridische kwaliteit van het bestemmingsplan zoals dat uiteindelijk door de gemeente zal worden vastgesteld en zorgt er voor dat het vast te stellen bestemmingsplan uiteindelijk voldoende draagkracht zal hebben om juridische toetsing te doorstaan.

Wordt u geconfronteerd met wijzigingen in een bestemmingsplan die uw onderneming bedreigen? Pact advocaten kan u adviseren over de wijze waarop u daartegen in het geweer kunt komen. Dat kan zowel door middel van politiek overleg als door middel van juridische maatregelen.