Lorentz Bults bespreekt de nieuwe leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk bevat een artikel van Pact-partner Lorentz Bults. In het artikel wordt de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gepubliceerde nieuwe ‘Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures’ uitgebreid besproken. De nieuwe Leidraad is van groot belang voor de praktische uitvoering van door de Ondernemingskamer bevolen onderzoeken naar het beleid en de gang van zaken van rechtspersonen.

Klik hieronder om het artikel te lezen.