Invoering civiel bestuursverbod bij faillissementsfraude

De Faillissementswet dateert uit 1893 en is sindsdien vrijwel onveranderd gebleven. De bepalingen van de Faillissementswet passen daarom niet altijd goed in het huidige tijdsgewricht en evenmin bij het grote aantal faillissementen dat de afgelopen jaren is uitgesproken. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom besloten een wetgevingsprogramma te starten, genaamd ‘Herijking Faillissementsrecht’, dat er op is gericht de Faillissementswet te verbeteren op relevante en actuele punten.

 

Het wetgevingsprogramma rust op drie pijlers: bestrijding van faillissementsfraude, versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven en modernisering. Vanaf 2015 wordt uitvoering gegeven aan verschillende aanpassingen van de Faillissementswet. In dat kader zijn diverse wetsvoorstellen zijn ingediend.

 

In het kader van de pijler bestrijding van faillissementsfraude, zal er een bestuursverbod worden ingevoerd voor bestuurders van rechtspersonen die zich bezighouden met faillissementsfraude. Een bestuursverbod houdt in dat de betreffende bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen. De Minister wil daarmee voorkomen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten door hun faillissementsfraude te maskeren met een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan.

 

Volgens het momenteel aanhangige wetsvoorstel kan een bestuursverbod worden opgelegd als een bestuurder een ‘bijzonder verwijt’ treft. Dat is bijvoorbeeld het geval als wordt vastgesteld dat wanbeleid tot een faillissement heeft geleid. Ook kan gedacht worden aan het doelbewust benadelen van schuldeisers door vlak voor een faillissement bedrijfsvermogen weg te sluizen of voor zelfverrijking aan te wenden. Voorts zou een bestuursverbod kunnen worden opgelegd als de curator ernstig wordt tegengewerkt, of als sprake is van repeterende faillissementen (als een bestuurder in drie jaar tijd bij drie of meer faillissementen betrokken is geweest).

 

Als een dergelijk bestuursverbod wordt opgelegd, mag de betreffende bestuurder dus maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer besturen. Het is daarom zaak te zorgen dat de bestuurder zijn juridische zaken op orde heeft als een faillissement dreigt, om een eventueel bestuursverbod te ontlopen. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als een bestuurder de directie voert over meerdere (groeps)vennootschappen.

 

Het bestuursverbod zal naar verwachting in de loop van 2016 daadwerkelijk worden ingevoerd; wanneer precies is nog niet duidelijk.

 

Lorentz Bults is advocaat ondernemingsrecht en goed thuis in het faillissementsrecht. Voor vragen omtrent de het bestuursverbod kunt u rechtstreeks met hem contact opnemen op 020 – 723 1736 of via bults@pactadvocaten.nl.

 

Foto: Flickr/quapan