Ondernemingsrecht

Specialisten

Iedere ondernemer heeft met het ondernemingsrecht te maken. Het ondernemingsrecht vormt de juridische basis van elke onderneming. Het ondernemingsrecht is een breed rechtsgebied en speelt een rol bij allerlei kwesties, zoals bij fusies en overnames, het aantrekken van financiering, en bij joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Maar ook indien situaties zijn geëscaleerd zoals bij enquêteprocedures, (dreigend) faillissement en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Pact Advocaten staat ondernemers bij op ondernemingsrechtelijk gebied, zowel als het gaat om transacties en advies als in het geval dat eengeschil is ontstaan.

<a href="https://pactadvocaten.nl/wordpress/advocaten/hugo-bijleveld/">Hugo Bijleveld</a>

Hugo Bijleveld

MOB +31 (0)6 538 44 193
TEL +31 (0)20 723 17 30
bijleveld@pactadvocaten.nl