Nieuws

De meest recente transacties en nieuwsberichten van Pact advocaten.

Uitleg van AV en het buiten toepassing laten van wapenclausule

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs een opvallende uitspraak over de uitleg van de aansprakelijkheidsverzekering. Het hof oordeelde dat de verzekeringsovereenkomst ondanks de daarin opgenomen wapenclausule zo moest worden uitgelegd dat schade naar aanleiding van een steekincident met een vlindermes gedekt was. Het hof was van oordeel dat zelfs indien de schade die veroorzaakt is door […]

Houdbaarheidsdatum van vakantiedagen: te gebruiken tot of ten minste houdbaar tot?

Inleiding Het jaar 2020 is aangebroken. Dat betekent dat werknemers eerder opgebouwde niet-genoten vakantiedagen meenemen naar het nieuwe jaar. Ook bouwen zij nieuwe vakantiedagen op. Niet te vergeten, vakantiedagen hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum en kunnen deze niet eindeloos worden opgespaard. Een werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het opnemen van vakantiedagen. Een wettelijke plicht om […]

Maak kennis met VAST: een nieuwe online informatiebron

Vanaf 15 januari is de online-uitgave VAST in de lucht. VAST, dat staat voor Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht, is een nieuwe online kennisbron voor wie professioneel te maken heeft met verzekerings- en/of aansprakelijkheidsrecht of met regulering en toezicht. Hugo Bijleveld en Jasmina Jusufovic van Pact advocaten zijn beiden verbonden aan VAST. Ga naar vast-online.nl […]

Lorentz Bults bespreekt de nieuwe leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk bevat een artikel van Pact-partner Lorentz Bults. In het artikel wordt de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gepubliceerde nieuwe ‘Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures’ uitgebreid besproken. De nieuwe Leidraad is van groot belang voor de praktische uitvoering van door de Ondernemingskamer bevolen onderzoeken naar […]

Lorraine Mordaunt beëdigd als advocaat

Na Jasmina en Lennart is nu ook Lorraine Mordaunt beëdigd als advocaat op woensdag 21 augustus 2019 bij de Rechtbank Amsterdam. Lorraine is sinds december 2018 werkzaam bij Pact advocaten als jurist op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht en gaat nu verder op dit gebied als advocaat.  In de zomer van 2018 heeft zij haar […]

Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen beëdigd als advocaat

Mooi nieuws: Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen zijn woensdag 14 augustus beëdigd als advocaat bij de Rechtbank Amsterdam. Jasmina Jusufovic is sinds maart 2019 werkzaam bij Pact advocaten op het gebied van vastgoedrecht en ondernemingsrecht. In de zomer van 2018 heeft zij de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Universiteit Leiden. Lennart Jansen is sinds 2018 […]

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Op 28 mei jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer aangenomen. Het voorstel werd al eerder door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen, zodat voor werkenden meer […]

Hugo Bijleveld opgenomen in de “Magna Charta Hall of Fame”

Hugo Bijleveld is door de Academie voor de Rechtspraktijk opgenomen in de Magna Charta Hall of Fame voor zijn betrokkenheid bij de procedures in feitelijke instanties die uiteindelijk hebben geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2017 in de zaak Prowi. Lees het artikel hier.

Transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaald? Dan geld terug!

Werkgevers die na 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen en daarbij een transitievergoeding hebben betaald, kunnen daarvoor compensatie ontvangen van het UWV. Dit kan zowel als de transitievergoeding aan de werknemer is betaald na opzegging, ontbinding door de rechter, het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of op grond van een tussen […]