Martijn Burgers begeleidt Delta Lloyd bij het werven en aanstellen van haar nieuwe CFO

Martijn Burgers van Pact advocaten heeft Delta Lloyd begeleid bij het werven en aanstellen van haar nieuwe CFO.

Persbericht:

Clifford Abrahams wordt nieuwe CFO Delta Lloyd

De Raad van Commissarissen van Delta Lloyd maakt bekend dat men voornemens is om Clifford Abrahams (48) te benoemen tot Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd. De Raad van Commissarissen roept een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders bijeen om aandeelhouders over de voorgenomen benoeming te informeren, waarna de formele benoeming plaatsvindt. Naar verwachting begint Clifford Abrahams in januari 2016 bij Delta Lloyd.

Clifford Abrahams is nu CFO van Aviva Investors, een internationale vermogensbeheerder die een vermogen van meer dan € 350 miljard onder beheer heeft. Hiervoor was hij CFO van Aviva UK & Ireland Life Insurance en eerder CFO van Aviva UK & Ireland General Insurance. Voor Aviva werkte Clifford 12 jaar bij Morgan Stanley, waar hij in 2002 werd benoemd tot Managing Director. In 2005 trad hij aan als Chief M&A Officer van Aviva. Op dat moment had Aviva een meerderheidsbelang in Delta Lloyd. Clifford Abrahams heeft een belangrijke rol gespeeld bij de beursgang van Delta Lloyd in 2009.

President-commissaris Rob Ruijter: “Clifford Abrahams is een uitstekende kandidaat voor de functie van CFO van Delta Lloyd. Naast zijn hoogstaande capaciteiten en ruime ervaring beschikt hij over een internationale achtergrond en een goede staat van dienst als CFO, op het gebied van fusies & overnames en kapitaalmarkten. Hij heeft een grondige kennis van de verzekeringssector en kapitaalbeheer. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strategische ontwikkeling van Delta Lloyd.”

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben ingestemd met de voorgenomen benoeming van Clifford Abrahams en de Centrale Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

 

https://www.deltalloyd.com/nl/newsroom/nieuws/clifford-abrahams-wordt-nieuwe-cfo-delta-lloyd-ip1967182/.