Hugo Bijleveld opgenomen in de “Magna Charta Hall of Fame”

Hugo Bijleveld is door de Academie voor de Rechtspraktijk opgenomen in de Magna Charta Hall of Fame voor zijn betrokkenheid bij de procedures in feitelijke instanties die uiteindelijk hebben geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 17 november 2017 in de zaak Prowi.

Lees het artikel hier.