Nieuws

De meest recente transacties en nieuwsberichten van Pact advocaten.

Mandatory vaccination? Employers’ options for keeping the workplace COVID-19 free.

Eerder schreef Lorraine Mordaunt een blog over de mogelijkheid van werkgevers om werknemers te verplichten om zich te vaccineren. Samen met andere advocaten schreef zij het volgende artikel voor het blad Juriste International over deze mogelijkheid in hun jurisdictie. Mandatory vaccination? Employers’ options for keeping the workplace COVID-19 free Can employers require their employees to be […]

Kunnen werkgevers hun werknemers verplichten zich te laten vaccineren?

For English see below   COVID-19 vaccin In Nederland wordt het COVID-19 vaccin volgens een prioriteitenlijst vastgesteld door de rijksoverheid gevaccineerd onder andere op basis van het advies van de Gezondheidsraad. Werknemers in de gezondheidszorg en kwetsbare personen zullen als eerste worden gevaccineerd. Kunnen werkgevers hun werknemers verplichten zich te laten vaccineren?   Goed werkgeverschap […]

Het verval van recht op dekking bij niet voldoen aan polisvoorwaarden: de escapes

Het niet voldoen aan de polisvoorwaarden leidt doorgaans tot verval van dekking. De Hoge Raad is daar erg stellig in: het staat een verzekeraar vrij in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen en dat dit ook de vrijheid meebrengt om daarbij – op een wijze die voor de […]

Kernvoorwaarden verzekeringsovereenkomst: wilsovereenstemming voor toepasselijkheid vereist

Het Hof Arnhem-Leeuwarden bekrachtigde onlangs een uitspraak van de Rechtbank Gelderland in welke is geoordeeld dat de polisvoorwaarden op grond waarvan Achmea dekking weigerde kwalificeren als kernbedingen en niet als algemene voorwaarden. Het gevolg is dat wanneer de verzekerde niet vóór of tijdens het aangaan van de verzekering kennis heeft genomen van de kernbedingen, deze […]

Diefstal ‘De Lentetuin’: wie is aansprakelijk?

In de nacht van 30 maart 2020 werd uit het Singer Museum in Laren het schilderij ‘De Lentetuin’ van Van Gogh op brute wijze gestolen. Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was aan het Singer in bruikleen gegeven. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de verzekering bij bruikleen van kunst? Anders […]

Schending zorgplicht tussenpersoon maar geen aansprakelijkheid

Het zal niet voor het eerst zijn dat zich schade voordoet waarvoor men achteraf niet verzekerd blijkt te zijn. Onlangs deed Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) een uitspraak over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon voor de schade veroorzaakt door het afbranden van een schuur die achteraf niet verzekerd bleek te zijn (18 maart 2020, nr. 2020-239). […]

Coronavirus en arbeidsrecht

Het coronavirus heeft forse impact op het dagelijks leven. In de werksfeer is het ook merkbaar. Navolgend zetten wij kort uiteen welke aandachtspunten spelen. Regelkader De werkgever is verplicht voor alle werknemers een veilige werkplek te faciliteren op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is bevoegd – ook in het kader van het voorgaande – […]

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge Raad heeft enige tijd terug een belangrijk arrest over de mededelingsplicht gewezen. Eerst het wettelijk kader. De verzekeringsnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten en omstandigheden mede te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet […]