De Wet franchise ligt bij de Eerste Kamer

Franchise is een samenwerkingsvorm tussen juridisch en financieel…

Vluchtvoucher enkel als alternatief, anders geld terug

De coronapandemie heeft geleid tot nationale reisverboden en…

Schending zorgplicht tussenpersoon maar geen aansprakelijkheid

Het zal niet voor het eerst zijn dat zich schade voordoet waarvoor…

Regeling Werktijdverkorting stopgezet. Nieuwe tegemoetkomingsregeling ingevoerd (NOW)

De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 komen te…

Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

Overlegrecht OR: stevigere basis van het werknemersbelang

Het adviesrecht en instemmingsrecht van de OR is doorgaans goed…

Lorentz Bults bespreekt de nieuwe leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk…

Hugo Bijleveld opgenomen in de “Magna Charta Hall of Fame”

Hugo Bijleveld is door de Academie voor de Rechtspraktijk opgenomen…

De Hoge Raad over de mededelingsplicht bij levensverzekering

De mededelingsplicht bij verzekering Voor het aangaan van…