ketenregeling, wijziging, wwz, 1 juli 2015, alf bungener, arbeidsrecht, onbepaalde tijd, contract

Wijziging ketenregeling per 1 juli 2015

Eén van de wijzigingen van het arbeidsrecht als gevolg van de…

De statutair bestuurder en het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht…

Belang scholing werknemers neemt toe

Het voorzien in of aanbieden van scholing door werkgevers wordt…

Boetebeding: voorkom ongeldigheid

Het arbeidsrechtelijke boetebeding is wettelijk geregeld in de…

Ontbindende voorwaarde in leer-arbeidsovereenkomst

Door een ontbindende voorwaarde eindigt een arbeidsovereenkomst,…

Troonrede 2014: plannen voor de arbeidsmarkt

Op 16 september 2014 werd de begroting voor het komende jaar…

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid: zorg dat u bent voorbereid

  Per 1 januari 2015 worden de eerste belangrijke wijzigingen…