Artikelen door Maarten Klaassen

Wet verbetering verenigingen van eigenaars

Aan dit artikel werkte Lieve Hoogervorst mee De nieuwe “Wet verbetering vereniging van eigenaars” beoogt verbetering en ontwikkeling van het functioneren van VvE’s. Het wetsvoorstel zal ook impact hebben op uw VVE. Hieronder wordt er verder op ingegaan wat het wetsvoorstel inhoudt, wat er daadwerkelijk gaat veranderen en welke stappen er ondernomen moeten worden om […]

Een eerste blik op het nieuwe overnachtingsbeleid van de gemeente Amsterdam

Inleiding Op 18 maart jongstleden hebben wethouders Ollongren en Ivens het nieuwe “overnachtingsbeleid” van de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Het betreft een raadsvoordracht die nog moet worden voorgelegd aan de Gemeenteraad die uiteindelijk het hotelvestigingsbeleid zal vaststellen. Bij de raadsvoordracht horen een aantal bijlagen, te weten het feitelijke beleidsdocument “Herziening van het Amsterdamse deel van de […]

Wegbestemmen overcapaciteit noodzakelijk voor effectief hotelbeleid

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Het Parool van 1 maart 2016. Het Amsterdams hotelbeleid is meer dan ooit een ‘hot topic’. Burgemeester Van der Laan pleitte er onlangs voor dat toeristen gaan overnachten in Rotterdam, om zo Amsterdam te ontzien. ‘Het is tijd voor keuzes’, zegt wethouder Kajsa Ollongren (Economie). ‘De gemeente zal plannen voor […]

Misbruik van meerderheidsbelang in de VvE

  Het komt regelmatig voor dat een eigenaar een meerderheidsbelang heeft in de VVE, hetgeen betekent dat de betreffende eigenaar de besluitvorming in de VVE kan “dicteren”. Dat betekent niet dat de andere eigenaars zich niet kunnen verzetten tegen de betreffende besluiten, als die besluiten kennelijk onredelijk zijn. De rechtspraak op dit gebied is van […]

Woonschepen, woonarken en drijvende platforms: Wetsvoorstel definitie “bouwwerk” (1/2)

Op 1 mei 2015 is een conceptwetsvoorstel ingediend waarmee de definitie van het begrip “bouwwerk” zo wordt aangepast dat hieronder ook drijvende objecten vallen. Dit zal van groot belang zijn voor onder meer de eigenaren van woonschepen, woonarken en andere drijvende objecten zoals drijvende hotels en platforms. Het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht, waardoor bestaande situaties veelal […]

Servicekosten en btw

De verhuur van onroerend goed wordt niet belast met omzetbelasting. Bij bedrijfsruimte kunnen huurder en verhuurder echter wel opteren voor belaste verhuur. Zowel bij bedrijfsruimte als bij woonruimte kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Het is echter niet altijd zo dat voor de servicekosten het zelfde btw regime geldt als voor de huurovereenkomst. Bij servicekosten […]

WOZ waarde te laag? Dan geen beroep mogelijk!

Gemeentelijke taxaties van consumentenwoningen, ten behoeve van het vaststellen van de WOZ waarde, worden steeds beter. De WOZ waarde loopt een jaar achter op de markt, omdat getaxeerd wordt tegen een peildatum gelegen op 1 januari, een jaar voor de ingang van het belastingjaar. Waar de WOZ waarde enkele jaren geleden nog tientallen procenten kon verschillen van […]

Dakterras zonder wijziging van de splitsingsakte

In de VVE praktijk komt met enige regelmaat de vraag voor of het mogelijk is gemeenschappelijke gedeelten van een gebouw aan een privé eigenaar in gebruik te geven. Aan de orde komt dan vaak of een dak als dakterras mag worden gebruikt, terwijl op grond van de akte van splitsing en de bijbehorende splitsingstekening dit dak een […]