Artikelen door Maarten Klaassen

Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen beëdigd als advocaat

Mooi nieuws: Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen zijn woensdag 14 augustus beëdigd als advocaat bij de Rechtbank Amsterdam. Jasmina Jusufovic is sinds maart 2019 werkzaam bij Pact advocaten op het gebied van vastgoedrecht en ondernemingsrecht. In de zomer van 2018 heeft zij de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Universiteit Leiden. Lennart Jansen is sinds 2018 […]

Het nieuwe VvE modelreglement 2017, de belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe modelreglement 2017 (MR2017) is een feit en op 19 december 2017 ingeschreven in het Kadaster. Het nieuwe modelreglement is te downloaden op onze website. Hieronder bespreken wij de belangrijkste wijzigingen. Uitleg Akte en splitsingstekening (zie art. 22) Het MR2017 voorziet voor het eerst in een artikel dat een handreiking geeft over de wijze waarop […]

Gemeenteraad bevriest toeristisch ondernemen in het centrum van Amsterdam: hoe zit het juridisch?

De gemeenteraad heeft een bijzonder besluit genomen dat ongetwijfeld tot juridische procedures zal leiden. Met name de definiëring van de categorieën van “toeristische ondernemingen” zal voor discussie zorgen. Er is een aanzienlijke belasting van het handhavingsapparaat te verwachten, waarbij omwonenden en concurrenten als belanghebbenden kunnen verzoeken om handhaving, welke verzoeken het bevoegd gezag in beginsel […]

Wet verbetering verenigingen van eigenaars

Aan dit artikel werkte Lieve Hoogervorst mee De nieuwe “Wet verbetering vereniging van eigenaars” beoogt verbetering en ontwikkeling van het functioneren van VvE’s. Het wetsvoorstel zal ook impact hebben op uw VVE. Hieronder wordt er verder op ingegaan wat het wetsvoorstel inhoudt, wat er daadwerkelijk gaat veranderen en welke stappen er ondernomen moeten worden om […]

Een eerste blik op het nieuwe overnachtingsbeleid van de gemeente Amsterdam

Inleiding Op 18 maart jongstleden hebben wethouders Ollongren en Ivens het nieuwe “overnachtingsbeleid” van de gemeente Amsterdam gepresenteerd. Het betreft een raadsvoordracht die nog moet worden voorgelegd aan de Gemeenteraad die uiteindelijk het hotelvestigingsbeleid zal vaststellen. Bij de raadsvoordracht horen een aantal bijlagen, te weten het feitelijke beleidsdocument “Herziening van het Amsterdamse deel van de […]

Wegbestemmen overcapaciteit noodzakelijk voor effectief hotelbeleid

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Het Parool van 1 maart 2016. Het Amsterdams hotelbeleid is meer dan ooit een ‘hot topic’. Burgemeester Van der Laan pleitte er onlangs voor dat toeristen gaan overnachten in Rotterdam, om zo Amsterdam te ontzien. ‘Het is tijd voor keuzes’, zegt wethouder Kajsa Ollongren (Economie). ‘De gemeente zal plannen voor […]