Artikelen door Maarten Klaassen

Maak kennis met VAST: een nieuwe online informatiebron

Vanaf 15 januari is de online-uitgave VAST in de lucht. VAST, dat staat voor Verzekeringsrecht, aansprakelijkheid, schade en toezicht, is een nieuwe online kennisbron voor wie professioneel te maken heeft met verzekerings- en/of aansprakelijkheidsrecht of met regulering en toezicht. Hugo Bijleveld en Jasmina Jusufovic van Pact advocaten zijn beiden verbonden aan VAST. Ga naar vast-online.nl […]

Lorentz Bults bespreekt de nieuwe leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

Het laatste nummer van het Tijdschrift voor de Ondernemingspraktijk bevat een artikel van Pact-partner Lorentz Bults. In het artikel wordt de door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gepubliceerde nieuwe ‘Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures’ uitgebreid besproken. De nieuwe Leidraad is van groot belang voor de praktische uitvoering van door de Ondernemingskamer bevolen onderzoeken naar […]

Lorraine Mordaunt beëdigd als advocaat

Na Jasmina en Lennart is nu ook Lorraine Mordaunt beëdigd als advocaat op woensdag 21 augustus 2019 bij de Rechtbank Amsterdam. Lorraine is sinds december 2018 werkzaam bij Pact advocaten als jurist op het gebied van arbeidsrecht en ondernemingsrecht en gaat nu verder op dit gebied als advocaat.  In de zomer van 2018 heeft zij haar […]

Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen beëdigd als advocaat

Mooi nieuws: Jasmina Jusufovic en Lennart Jansen zijn woensdag 14 augustus beëdigd als advocaat bij de Rechtbank Amsterdam. Jasmina Jusufovic is sinds maart 2019 werkzaam bij Pact advocaten op het gebied van vastgoedrecht en ondernemingsrecht. In de zomer van 2018 heeft zij de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Universiteit Leiden. Lennart Jansen is sinds 2018 […]

Het nieuwe VvE modelreglement 2017, de belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe modelreglement 2017 (MR2017) is een feit en op 19 december 2017 ingeschreven in het Kadaster. Het nieuwe modelreglement is te downloaden op onze website. Hieronder bespreken wij de belangrijkste wijzigingen. Uitleg Akte en splitsingstekening (zie art. 22) Het MR2017 voorziet voor het eerst in een artikel dat een handreiking geeft over de wijze waarop […]

Gemeenteraad bevriest toeristisch ondernemen in het centrum van Amsterdam: hoe zit het juridisch?

De gemeenteraad heeft een bijzonder besluit genomen dat ongetwijfeld tot juridische procedures zal leiden. Met name de definiëring van de categorieën van “toeristische ondernemingen” zal voor discussie zorgen. Er is een aanzienlijke belasting van het handhavingsapparaat te verwachten, waarbij omwonenden en concurrenten als belanghebbenden kunnen verzoeken om handhaving, welke verzoeken het bevoegd gezag in beginsel […]

Wet verbetering verenigingen van eigenaars

Aan dit artikel werkte Lieve Hoogervorst mee De nieuwe “Wet verbetering vereniging van eigenaars” beoogt verbetering en ontwikkeling van het functioneren van VvE’s. Het wetsvoorstel zal ook impact hebben op uw VVE. Hieronder wordt er verder op ingegaan wat het wetsvoorstel inhoudt, wat er daadwerkelijk gaat veranderen en welke stappen er ondernomen moeten worden om […]