Artikelen door Martijn Burgers

De statutair bestuurder en het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd ten gevolge van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze wet introduceert een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een vergaande beperking van de mogelijkheid concurrentiebedingen en relatiebedingen op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een beperking tot gebruikmaking van een proeftijdbeding […]

Boetebeding: voorkom ongeldigheid

Het arbeidsrechtelijke boetebeding is wettelijk geregeld in de artikelen 7:650 en 7:651 van het Burgerlijk Wetboek. Vooral dit laatste artikel wordt veelal over het hoofd gezien door werkgevers bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden. Dit artikel 7:651 BW bepaalt dat de mogelijkheid een boete op te leggen onverlet laat het recht op schadevergoeding op grond van […]

Ontbindende voorwaarde in leer-arbeidsovereenkomst

Door een ontbindende voorwaarde eindigt een arbeidsovereenkomst, als aan een tevoren gemaakte afspraak (de voorwaarde) is voldaan. Het aangaan van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is lastig, omdat een ontbindende voorwaarde al snel in strijd wordt geacht met het ontslagrecht. Het is dus wel mogelijk rechtsgeldig tot het einde van een arbeidsovereenkomst te komen […]

Troonrede 2014: plannen voor de arbeidsmarkt

Op 16 september 2014 werd de begroting voor het komende jaar gepresenteerd door de regering. In de troonrede zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest die verband houden met arbeidsrecht. Zo is het plan dat de overheid en bedrijven zich in 2015 zullen inspannen zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen op […]