Artikelen door Martijn Burgers

gedeeltelijke transitievergoeding bij urenvermindering

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag geoordeeld dat een transitievergoeding ook verschuldigd kan zijn, indien werkgever en werknemer (gedwongen) afspreken de omvang van het dienstverband te beperken. Dat wordt nu gezien als een variant van gedeeltelijk ontslag. Dat recht op een gedeeltelijke transitievergoeding is dus wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Systeem Hoewel het in […]

regeerakkoord en arbeidsmarkt

De nieuwe regering heeft op 12 oktober 2017 allerlei plannen onthuld in haar regeerakkoord. Zo ook over werkgevers, werknemers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt. De meest in het oog springende plannen stippen wij hieronder kort aan. Het betreft dus afspraken tussen de nieuwe regeringspartijen die in de komende regeerperiode tot wetsvoorstellen moeten worden verwerkt en […]

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Er zijn veel rekentools te vinden op internet voor het berekenen van de transitievergoeding, maar wat vul je nu in bij het inkomen? Anders gezegd: met welke beloningsbestanddelen moet wel en met welke hoeft geen rekening te worden gehouden in de vergoeding? Het (jaar)loon in de zin van de transitievergoeding is: Het vaste salaris De […]

Naast ontslagbesluit bestuurder geen opzegging vereist?

Er heerst verwarring over de vraag of er naast een ontslagbesluit voor een statutair bestuurder ook een opzegging van de arbeidsrelatie vereist is. Dat komt door onduidelijke recente uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven. Die recente jurisprudentie is echter niet in lijn met de zogenaamde ’15 april- arresten’ van de Hoge Raad. Dubbele rechtsbetrekking De statutair bestuurder […]

Advisering statutair bestuurder

Martijn Burgers staat een van de Nederlandse bestuurders bij van een wereldwijd opererend ICT-bedrijf, dat actief is in advisering over informatietechnologie en ontwerp en productie van computers, randapparatuur en software.   Foto: Flickr/Got Credit

Nieuwe regels voor werkgevers

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2016 In het afgelopen jaar is een aantal belangrijke wetten aangenomen die tot doel hebben dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen (bron: website rijksoverheid). De kern van de belangrijkste wijzigingen worden navolgend weergegeven. Wet werk en zekerheid De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia […]

Wetswijzigingen voor opdrachtovereenkomsten

Opdrachtnemers zijn er in alle soorten en maten. Of het nu gaat om een ZZP-er, een freelancer, een interimmer, een eenmanszaak, een management-B.V. of iets anders, het contracteren met een opdrachtnemer is precisiewerk. Zeker omdat discussie bij beëindiging van opdrachtverhoudingen veel voor komt. Een opdrachtgever en een opdrachtnemer kiezen meestal bewust voor een opdrachtovereenkomst. Die […]

Pensioenontslagbeding niet langer gebruiken?

Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen niet zonder meer, wanneer een werknemer zijn AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In de praktijk is goed mogelijk gebleken een dienstverband eenzijdig te beëindigen wegens het bereiken van die AOW-gerechtigde leeftijd in het geval niet al bij voorbaat is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op die leeftijd. Veelal staat momenteel […]

De statutair bestuurder en het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd ten gevolge van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Deze wet introduceert een aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een vergaande beperking van de mogelijkheid concurrentiebedingen en relatiebedingen op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een beperking tot gebruikmaking van een proeftijdbeding […]