Artikelen door Alf Bungener

Regeling Werktijdverkorting stopgezet. Nieuwe tegemoetkomingsregeling ingevoerd (NOW)

De regeling Werktijdverkorting is per 17 maart 2020 komen te vervallen. Er komt een nieuwe regeling om de gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsmarkt te verzachten voor werkgevers en werkenden: de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling is bedoeld om omzetverlies te compenseren. Op basis van de huidige communicatie van de overheid zal […]

Coronavirus en arbeidsrecht

Het coronavirus heeft forse impact op het dagelijks leven. In de werksfeer is het ook merkbaar. Navolgend zetten wij kort uiteen welke aandachtspunten spelen. Regelkader De werkgever is verplicht voor alle werknemers een veilige werkplek te faciliteren op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is bevoegd – ook in het kader van het voorgaande – […]

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Op 28 mei jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer aangenomen. Het voorstel werd al eerder door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen, zodat voor werkenden meer […]

Wet arbeidsmarkt in balans. Terug naar hoe het was?

Op 7 november jl. is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Het belangrijkste doel van de wet is om de verschillen tussen de vaste contracten en flexwerk te verkleinen. De insteek is daarbij te kunnen inspelen op fundamentele veranderingen […]

Opnieuw uitstel voor vervanging en handhaving Wet DBA

De regering is al jarenlang bezig met pogingen regels te ontwikkelen voor zelfstandigen en opdrachtgevers. Per mei 2016 is het regime van de VAR-verklaringen vervangen door te gaan werken met zogenoemde modelovereenkomsten op basis van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De regering heeft echter ingezien dat de Wet DBA niet de duidelijkheid en […]

Werkgever leest mee met werknemers’ communicatie; is dit een schending van het recht op privacy?

De opkomst van moderne communicatietechnologie (internet en social media) heeft ervoor gezorgd dat het onderscheid tussen privécommunicatie en zakelijke communicatie steeds meer vervaagt. Indien een werknemer de zakelijke communicatiekanalen gebruikt, kan deze over het algemeen rekenen op een bepaalde mate van toezicht vanuit de werkgever. Maar hoe ver mag de werkgever eigenlijk gaan bij het […]

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

De Arbeidsomstandighedenwet heeft vooral ten doel ziekte, ongevallen gerelateerd of veroorzaakt door werk te voorkomen. Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) is gebleken dat rondom de positie van de bedrijfsarts knelpunten zijn te constateren. Bedrijfsartsen gaven onder meer aan niet altijd geheel onafhankelijk te kunnen werken en uit de praktijk blijkt dat niet […]

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

In onze blog van 8 februari 2016 informeerden wij u over de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de Wet DBA). Deze wet leidde tot een nieuwe wijze van beoordelen van de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zoals ZZP’ers) wat betreft de inhoudingsplicht voor loonbelasting en sociale zekerheidspremies. […]

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016

In onze blog van 8 december 2015 zij wij al ingegaan op de kabinetsplannen om de VAR – verklaring arbeidsrelatie – af te schaffen. Op 2 februari 2016 is in dat kader de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee staat vast dat de VAR verdwijnt. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen te maken […]