Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Op 28 mei jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer aangenomen. Het voorstel werd al eerder door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid tot flexwerk bestaan, maar wordt er met de WAB op ingezet dat flexibel werk toch vooral wordt ingezet als de aard van het werk daarom vraagt. De WAB bevat hiertoe een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in.

 

Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen die de WAB met zich meebrengt. Voor een uitvoerige uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen, zie onze eerdere blog.

 

Ontslag: de cumulatiegrond

Er komt een cumulatiegrond voor ontslag, de zogeheten i-grond. Hierdoor wordt het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om twee of meer, niet volledige gronden voor ontslag, te combineren waardoor een volledige grond tot ontslag ontstaat. De insteek is dus dat ontslag eerder mogelijk zal worden. Wel zal de transitievergoeding in dat geval 50% hoger kunnen uitvallen.

 

Transitievergoeding

De transitievergoeding zal anders worden berekend. Iedere werknemer zal vanaf dag één van het dienstverband al recht hebben op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Dit recht ontstaat dus niet pas  – zoals nu geldt –  na een dienstverband van minstens twee jaar. Wel zal de opbouw van de hoogte van de transitievergoeding voor lange dienstverbanden worden verlaagd. Deze zal voor iedereen een derde van het maandsalaris per gewerkt jaar gaan bedragen, ongeacht de leeftijd van de werknemer.

 

Verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling zal weer verruimd worden van twee jaar naar drie jaar. Dit heeft tot gevolg dat bij een verlenging na drie eerdere contracten voor bepaalde tijd of als in een periode van drie jaar of langer ten minste twee contracten voor bepaalde tijd worden gesloten, het laatste contract voor onbepaalde tijd geldt.

 

Oproepcontracten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo zal de werknemer minstens vier dagen van tevoren moeten worden opgeroepen door de werkgever, daarna mag niet meer kosteloos worden afgezegd. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot één dag. Ook moet de oproepkracht na een jaar een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van het afgelopen jaar.

 

Arbeidsvoorwaarden payrolling

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

 

WW-premie

Met de WAB komt er een lage WW-premie voor vaste dienstverbanden en een hoge(re) WW-premie voor werknemers die tijdelijke contracten hebben. Deze hogere premie geldt niet voor flexcontracten met jongeren onder de 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken.

 

Proeftijd wordt niet verlengd

Het voorstel om de proeftijd te verlengen van twee maanden naar vijf maanden is ingetrokken. De proeftijd zal onder de WAB dus één of twee maanden blijven bedragen.

 

Als u vragen heeft over de gevolgen van de WAB voor uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.

 

Door: Lena van den Brink