Troonrede 2014: plannen voor de arbeidsmarkt

Op 16 september 2014 werd de begroting voor het komende jaar gepresenteerd door de regering. In de troonrede zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest die verband houden met arbeidsrecht.

Zo is het plan dat de overheid en bedrijven zich in 2015 zullen inspannen zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen op basis van de Participatiewet (verwachte datum inwerkingtreding is 1 januari 2015) en de Quotumwet. Deze laatste wet is nog niet aangenomen; het doel is om consequenties te verbinden aan het al eerder gesloten sociaal akkoord in het geval de daarin opgenomen quota wat betreft het aan het werk helpen van werkenden met een beperking niet worden behaald.

In de troonrede van 2014 wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de nog steeds hoge werkloosheid in Nederland. In dit verband wordt aangegeven dat de overheid zich samen met vakverenigingen, bedrijven en ook de onderwijssector inzet voor scholing en begeleiding van werk naar werk. Ook wordt ingezet op meer leer-werktrajecten voor jongeren. De Wet werk en zekerheid (WWZ) zal overigens op dit vlak per 1 juli 2015 ook nieuwe arbeidsrechtelijke consequenties verbinden aan de scholingsinspanningen van partijen – met name in geval ontslag aan de orde is.

Voorts worden mogelijkheden verruimd om met behoud van een werkloosheidsuitkering tijdelijk werkzaam te zijn of een kansrijke technische opleiding te volgen (de ‘WW-brug’). Risico’s voor werkgevers worden verkleind bij het aannemen van dergelijke werkzoekenden, terwijl zij hiermee juist nieuwe kansen kunnen krijgen. Ook het recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid wordt verlengd tot een half jaar, zodat werkzoekenden meer tijd kunnen besteden aan het vinden van een nieuwe dienstbetrekking.

Duidelijk is dat de overheid zich blijft inzetten voor actieve deelname aan de arbeidsmarkt voor iedereen. Daarbij wordt ingrijpen niet vermeden door de overheid in het geval de ontwikkelingen in de praktijk niet in lijn zullen zijn met de doelstellingen van de overheid om iedereen, waaronder ook personen met een arbeidsbeperking, zoveel mogelijk aan het werk te krijgen of te houden.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

Foto: flickr/RVD