Hoe bereken je de transitievergoeding?

Er zijn veel rekentools te vinden op internet voor het berekenen van de transitievergoeding, maar wat vul je nu in bij het inkomen? Anders gezegd: met welke beloningsbestanddelen moet wel en met welke hoeft geen rekening te worden gehouden in de vergoeding?

Het (jaar)loon in de zin van de transitievergoeding is:

 • Het vaste salaris
 • De vakantiebijslag
 • Een eventuele vaste eindejaarsuitkering (of vergelijkbaar beloningselement)
 • De overeengekomen vaste looncomponenten (afgelopen jaar)
  • Eventuele overeengekomen vaste overwerkvergoedingen
  • Eventuele overeengekomen vaste ploegentoeslagen
 • De overeengekomen variabele looncomponenten (jaargemiddelde van afgelopen drie kalender jaren voorafgaande aan einde dienstverband)
  • bonus
  • winstuitkering
  • eindejaarsuitkering

Wat dus niet meetelt is bijvoorbeeld:

 • onkostenvergoedingen
 • leaseautowaarde
 • pensioenbijdrage werkgever
 • niet overeengekomen looncomponenten (bijvoorbeeld):
  • gratificaties
  • eenmalige bonussen
  • projectbonussen

De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2016 maximaal EUR 76.000 bruto, of een jaarsalaris als dat meer is dan die EUR 76.000 bruto. Het bedrag van EUR 76.000 bruto wordt in beginsel jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

 

Foto: Flickr/ImagesMoney