Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

In onze blog van 8 februari 2016 informeerden wij u over de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de Wet DBA). Deze wet leidde tot een nieuwe wijze van beoordelen van de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (zoals ZZP’ers) wat betreft de inhoudingsplicht voor loonbelasting en sociale zekerheidspremies.

De status was toen dat de vrijwarende werking van de VAR per 1 mei 2016 zou vervallen, maar dat tot 1 mei 2017 een overgangsperiode zou gelden. Na 1 mei 2017 zou de regeling worden gehandhaafd door de belastingdienst.

In de praktijk bleek er veel onrust te ontstaan over de gevolgen van de Wet DBA. Dit leidde er onder meer toe dat opdrachtgevers en opdrachtnemers zich te vaak onnodig belemmerd voelen met elkaar te contracteren. In reactie op de opgekomen onduidelijkheden en nadelige gevolgen van de Wet DBA heeft de Staatssecretaris van Financiën op 18 november 2016 besloten de handhaving van de Wet DBA vooralsnog uit te stellen tot 1 januari 2018. Medio 2017 wordt bepaald of de termijn nog verder zal worden verlengd.

In de tussenliggende periode is het de bedoeling om alle knelpunten op te lossen die opkomen als gevolg van de Wet DBA. De staatssecretaris zegde toe meer duidelijkheid te realiseren over de vraag wanneer een (model)overeenkomst echt nodig is en ook wanneer deze niet nodig is. Daarbij heeft hij aangegeven dat het nog steeds mogelijk is modellen voor te leggen aan de belastingdienst.

Voor de praktijk blijft het van belang om tijdens de nu langere overgangsperiode te blijven werken met de huidige regels van de Wet DBA en bestaande opdrachtrelaties daar mee in lijn te brengen. Daarvoor is nu wel meer tijd. Bovendien zullen de nieuwe inzichten van de wetgever over ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’, die medio 2017 worden verwacht, gaan meewegen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of assistentie nodig heeft bij het opstellen van een opdrachtovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Alf Bungener (bungener@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 10 410 559) of Martijn Burgers (burgers@pactadvocaten.nl, tel. 06 – 11 388 527).

 

Foto: Flickr/Seattle Municipal Archives