Gevolgen niet voldoen precontractuele mededelingsplicht

De mededelingsplicht blijft de gemoederen bezighouden. De Hoge…

Uitleg van AV en het buiten toepassing laten van wapenclausule

Het Hof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs een opvallende uitspraak…