Het nieuwe VvE modelreglement 2017, de belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe modelreglement 2017 (MR2017) is een feit en op 19…