Verzekeren van kunst: naar een niet-verzekermodel bij bruikleen van de rijkscollectie?

De ‘spijker-tot-spijker’ verzekering Wanneer een museum…