Eigen risico niet verhaalbaar op schadeveroorzaker

Hoge Raad 24 juni 2016, ECLI:HR:2016:1276 Wanneer op een schadeverzekeringsuitkering…