Boetebeding: voorkom ongeldigheid

Het arbeidsrechtelijke boetebeding is wettelijk geregeld in de…

Ontbindende voorwaarde in leer-arbeidsovereenkomst

Door een ontbindende voorwaarde eindigt een arbeidsovereenkomst,…

Troonrede 2014: plannen voor de arbeidsmarkt

Op 16 september 2014 werd de begroting voor het komende jaar…

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid: zorg dat u bent voorbereid

  Per 1 januari 2015 worden de eerste belangrijke wijzigingen…

WOZ waarde te laag? Dan geen beroep mogelijk!

Gemeentelijke taxaties van consumentenwoningen, ten behoeve…

Dakterras zonder wijziging van de splitsingsakte

In de VVE praktijk komt met enige regelmaat de vraag voor of…